Visie

Het Huis van Aristoteles maakt culturele ontmoetingsplekken voor kinderen en hun familie.

Het Huis van Aristoteles focust op spelend leren om vanuit nieuwsgierigheid kind én volwassene open te stellen voor de wereld, en voor elkaar.

Zintuiglijk spelen met echte dingen en echte mensen beklijft goed en legt een basis aan in de hersenen voor creatief denken.

Het Huis van Aristoteles ziet spelen en educatie als een sociaal en democratisch proces vanuit een creatieve en wetenschappelijke houding. Een houding die kinderen van nature in zich hebben en die we in onze maatschappij moeten koesteren door kinderen de gelegenheid te geven creatief samen te spelen.
 
'Educating the mind without educating the heart is no education at all." Aristoteles

x