Missie

De gedachte achter Het Huis van Aristoteles is dat ouders zich (weer) gaan realiseren dat spelen voor kinderen een essentieel onderdeel van leren is. Het koesteren van de fantasie en zintuiglijkheid is noodzakelijk. Ook voor de volgende generatie die een open geest, die creatief en innovatief met kennis kan omgaan, hard nodig zal hebben.

Het Huis van Aristoteles wil er zijn voor alle kinderen en hun familie. Het aanbod is daarom zintuiglijk en zoveel mogelijk passend en inspirerend voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen met leermoeilijkheden, een sociale achterstand of een beperking.

Het Huis van Aristoteles beoogt instellingen een impuls te geven om zich meer open te gaan stellen voor een groot en breed publiek door een toegankelijk en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen waarin het kind centraal staat.

Het bevorderen van cultuurparticipatie en lezen is een belangrijke motor achter ons werk.

x